info@culturedesk.com

Кръстьо Сарафов 7Б
София

  IETM SOFIA

Международна среща за независими изкуства IETM Sofia
Space for change
16 - 19 октомври 2014, НДК, София

Фондация “Бюро култура” бе един от партньорите в организирането на есенната пленарна среща на Международната мрежа за изпълнителски изкуства IETM, която се проведе през октомври 2014 г. в София. В рамките на 4 дни срещата предложи пространство за споделяне на опит и обмен на добри практики, за създаване на контакти и бъдещи партньорства, под общото мото “Space for Change”.

Под формата на дискусии, кръгли маси, представяне на добри практики, работни групи по теми, менторски сесии и др. бяха разисквани актуални теми, свързани с развитието на независимата сцена в световен мащаб.

Като партньор по проекта, Фондация “Бюро култура” бе ангажирана с мениджмънта на екипа и подготовката на събитието, привличане на финансиране и партньори, комуникация с мрежата IETM, участие в програмирането на дискусионните сесии, комуникация на събитието, логистика, координиране на провеждането му на място, финансово управление на проекта и последващо отчитане.

ietm.org

facebook.com/IETMsofia

 

Let's Play Culture

Let’s play culture е проект на фондация Бюро култура, който събира на едно място информационни ресурси в областта на културния мениджмънт.

Той е предназначен за българските мениджъри, организации и артисти, които търсят финансиране за своите проекти, възможности за партньорска подкрепа и професионално развитие, както и вдъхновение и полезна информация в тези процеси.

Публикуваната на сайта информация е резултат от прецизната селекция на екипа по темите и ще се актуализира постоянно.

Проектът е част от едноименна платформа за подкрепа на българския културен мениджмънт, която фондацията ще развива и обогатява във времето в различни формати.

www.letsplayculture.com

 

Alphapretation Bulgaria

През 2007 г. България се присъедини към Европейския съюз, а кирилицата придоби статута на трета официална азбука в Европа. Проектът Alphapretation Bulgaria поглежда на нея не просто като на комлект графични знаци, а като на съвкупност от символи, които ни обединяват и в които е кодирана културната ни идентичност.

Името на изложбата "Alphapretation Bulgaria" е новосъздадена дума, която е изведена от думите "Alphabet" и "Interpretation". По този начин се създава връзка между основното съдаржание на изложбата, а именно интерпретациите с азбуката.

Всяка от 30-те букви на българската азбука е асоциирана с емблематично за страната, бита и душевността ни културно понятие – Б като баница и боза, Г като Габрово, Ж като Живков, К като клекшоп, Р като роза, Т като тютюн, У като ужас, Х като хляб, Ч като чалга и т.н. Тези 30 пoнятия вдъхновяват петнайсет български дизайнера и дизайнерски екипа: Динко Господинов - Градинко, Good Monday, Вики Книш, Валери Гюров, Светлана Мирчева, Робърт Кройцингер, Phormatik Visual Lab, Красен Кръстев, Ясен Марков, Вито Валентинов, Михаил Михайлов, Нагледна, Александър Гергинов, Васил Илиев, Постстудио. Всички те получават пълна свобода, за да отразят визуално, по съвременен начин личното си виждане.

Изложбата е концептуализирана като отворена пътуваща платформа за да представи България пред интернационалната публика. Презентация на съвременни български артисти и техните интерпретаци на българската култура. Заслугата за това, както и за нейното оформление е на Людмила Станчева и Никалас Ланкенау от университера в Дюселдорф, специалност Комуникационен дизайн.

Куратор: Людмила Станчева, Никалас Лангенау, Велина Стойкова, Андреан Нешев

Текстове: Юстина Ирла, Марта Ковалска, Каролина Влодарчик, Малгожата Хазнар под ръководството на Магдалена Питлак от факултета по Българистика към Университета в Краков.

Координатор: Фондация Бюро Култура

По инициатива на: Държавен културен институт към Министъра на външните рaботи

www.alphapretation.bg